Bedankt allemaal voor het jarenlange vertrouwen! 

Beste klant, 

Helaas moeten we u mededelen dat wij per 19-06-2022 Permanent gesloten zijn. 

Wij stonden bekent om “het betere goed” dit kwam mede doordat wij zorgvuldig meubels inkochten en restaureerde om ze een tweede kans te geven. Door de huidige markt is het helaas niet meer rendabel om onze bedrijfsvoering door te zeten. Heeft u afgelopen tijd bij ons meubels aangekocht en staan deze nog in onze winkel? Verzoeken we u graag contact op te nemen en deze z.s.m. te komen ophalen. Gelieve eerst even te bellen of mailen naar:

Telefoon: 040 282 6055

Mail: info@degrootstebazaar.nl

De bovenstaande gegevens blijven actief tot eind Juli.

 

We bedankten al onze klanten voor het vertrouwen de afgelopen jaren!

 

Team Kringloop de Grootste Bazaar. 

 


Dear Customer,

Unfortunately, we have to inform you that we will be closed permanently as of 19-06-2022.

We were known for “the better good” this was partly because we carefully purchased and restored furniture to give it a second chance. Due to the current market, it is unfortunately no longer profitable to continue our business operations. Have you recently purchased furniture from us and are they still in our store? We kindly ask you to contact us and pick it up as soon as possible. Please call or email first to:

Phone: 040 282 6055

Mail: info@degrootstebazaar.nl

The above data will remain active until the end of July.

 


We thank all our customers for their trust over the years!

 


Team de Grootste Bazaar.